50 milionów od ZUS

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
zdjęcie
50 milinów złotych przeznaczył w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych w nim osób. Z dofinansowania skorzystać może przedsiębiorca, który:
- nie zalega z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków,
- jego firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
- w ciągu trzech lat nie korzystał z dofinansowania ZUS.

ZUS dofinansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak i doradcze.
Projekty inwestycyjne dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim otoczeniu pracowników. Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń czy też zakup środków ochrony indywidualnej.
W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansowuje działania mające pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy. Polega to np. na przeprowadzeniu pomiaru hałasu, wibracji i zapylenia.
Wnioskujący może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym.

Wnioski można składać do 23 sierpnia. Szczegóły można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.
 
← powrót