Dzisiaj: Poniedziałek 18 grudnia 2017

Cofnięcie zezwolenia za reklamę alkoholu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
zdjęcie
KOMUNIKAT dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uprzejmie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tego zakazu, istnieje możliwość cofnięcia posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W powyższej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r., II GSK 982/17, stwierdził, że „eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej  - jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 pkt 3 ustawy (…) ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.
← powrót