Dla sprzedających alkohole

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
zdjęcie
Referat Spraw Obywatelskich  przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja należy wnieść  drugą ratę opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
 
Jeżeli przedsiębiorca nie uiści drugiej raty w terminie do 31 maja, może jeszcze dopełnić tej czynności w przeciągu 30 dni od upływu ustawowego terminu, jednak pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości 30% kwoty.
W przypadku niedokonania opłaty w wyżej wymienionych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o ponowne po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
← powrót