Druga rata dla sprzedających alkohol

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
zdjęcie
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja 2018 r. należy wnieść drugą ratę opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Jeżeli przedsiębiorca nie uiści drugiej raty opłaty w terminie do 31 maja, może jeszcze dopełnić tej czynności w przeciągu 30 dni od upływu ustawowego terminu, jednak pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty.
W przypadku niedokonania opłaty w wyżej wymienionych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie dopiero po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
← powrót