Dzisiaj: Poniedziałek 22 paździenika 2018

Nieruchomość na sprzedaż

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
zdjęcie
27 października br. odbędzie się przetarg na nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2327 ha, zlokalizowaną w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Jerozolimskiej i Litewskiej.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium teren znajduje się w jednostce urbanistycznej MŚ - tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej (mieszkaniowo-usługowej). Dostępność komunikacyjna z ul. Litewskiej. Pełne uzbrojenie w ul. Litewskiej i Jerozolimskiej.
Cena wywoławcza - 450.000 zł (zwolnione z VAT)
Termin wpłaty wadium - 23 października 2017 r.
Ogłoszenie o przetargu dostępne TUTAJ
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Gospdoarki Nieruchomościami, tel. 044 7321852
← powrót