Litewska 6/12 - Jerozolimska 33/35

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,2327 ha. PRZETARG 22 lutego 2019 r.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium teren znajduje się w jednostce urbanistycznej MŚ - tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej (mieszkaniowo-usługowej). Dostępność komunikacyjna z ul. Litewskiej. Pełne uzbrojenie w ul. Litewskiej i Jerozolimskiej.
Właściciel - Gmina Miasto Piotrków Trybunalski
Cena wywoławcza  z poprzedniego przetargu - 430.000 zł (zwolnione z VAT)
Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 447321852

 
← powrót