Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Obywatelskiej.
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej.
Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiacych własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Michałowskiej 16a, ul.Michałowskiej 16b, ul.Michałowskiej 16c, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku położonym przy ul. Piastowskiej 10, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Słowackiego 131, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. B.Chrobrego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym przy ul. Wroniej 47, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.