Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 9, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 59 w budynku położonym przy ul. Garbarskiej 31, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz nieruchomości stanowiącej włąsność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 9
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Pioytrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej włąsnośc miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niedźwiedziej 8
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własnośc miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 138a
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 22
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 31.