Dzisiaj: Wtorek 22 paździenika 2019

W dniu 18 września 2014r. na zlecanie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020".

Konsultacje z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego zostały zakończone. Dotyczyły projektu programu rozwoju pod nazwą „ STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020”.

W dniu 24 czerwca 2014r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020".

Trzecie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020" odbyło się 9 kwietnia 2014r.

Drugie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020" odbyło się 10 lutego 2014r.

Badanie ankietowe zostało zakończone - Dziękujemy za wypełnione ankiety!!!

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5 listopada 2013r. w budynku Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.

Biuro Planowania Rozwoju Miasta przy udziale Zespołu roboczego rozpoczeło prace nad Strategią Rozwoju Miasta "Piotrków Trybunalski 2020".