ROZWÓJ LOKALNY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Piotrków Trybunalski jest miastem znajdującym się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako miasto tracące swoje funkcje społeczno- gospodarcze.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodząc naprzeciw potrzebom miast takich jak Piotrków Trybunalski przystąpiło do realizacji programu „ROZWÓJ LOKALNY”. Program finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.
Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców
 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo w czerwcu 2019 r. nabór wniosków (zarysów projektów) przeprowadzono szereg analiz i konsultacji z mieszkańcami. Celem analiz było poznanie obecnych problemów z jakimi boryka się miasto i jego mieszkańcy w różnych aspektach życia codziennego oraz próba wypracowanie kompleksowego podejścia do rozwiązania tych problemów.