Huculszczyzna w stroju

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
zdjęcie
W piotrkowskim Muzeum otwarto wystawę „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność”.  Zbiory pochodzą z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Na najnowszej wystawie pokazane zostały stroje ludowe używane współcześnie na Ukrainie, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Gorganów i Czarnohory. Tereny te są zamieszkane przez  mieszaną etnicznie grupę: górali pochodzenia rusińskiego, wołoskiego i rumuńskiego.
- Ekspozycja ta to swego rodzaju opowieść o ubieraniu się, pokazująca znaczenie codziennych przedmiotów na kolejnych etapach życia człowieka, wyróżnionych w krajobrazie, codzienności i świętowaniu - opowiada Alicja Woźniak, autorka i koordynatorka wystawy i podkreśla.
- Huculszczyzna to wspaniałe góry, ale przede wszystkim ludzie, stąd mój pomysł popularyzacji  tej kultury w Polsce.

Albumowe wydawnictwo towarzyszące wystawie dostępne jest w kasie muzealnej.  Ekspozycja prezentowana będzie  do lipca.
← powrót