Podarują uśmiech

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
zdjęcie
„Podaruj uśmiech” to tytuł projektu, który realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Programem objętych zostanie czterdzieścioro dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
„Podaruj uśmiech” to nazwa projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt uzyskał pierwsze miejsce w województwie, a osiemnaste w Polsce.
- Celem Projektu jest poprawa sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy zamieszkujących na terenie Piotrkowa. W tym roku programem zostało objętych 40 dzieci i 30 rodziców, które będą uczestniczyć w warsztatach, wycieczkach, spotkaniach i konkursach – informują pracownicy MOPR i dodają.
- Za nami już jedno wydarzenie - piknik rodzinny w stajni Mateo, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież oraz rodzice. Na uczestników czekało moc atrakcji,  w tym przejazd bryczką, gry i zabawy sportowe oraz grill.

Projekt będzie realizowany do grudnia bieżącego roku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, szkołami podstawowymi, Policją lub Strażą Miejską, świetlicami środowiskowymi oraz Państwową Strażą Pożarną. W tym czasie zostanie przeprowadzony szereg aktywizujących działań skierowanych nie tylko do rodzin objętych programem. Projekt przewiduje zorganizowanie m.in. happeningu ,,Podaruj uśmiech”, w którym wezmą udział uczniowie ze szkół podstawowych.
← powrót