Dzisiaj: Piątek 29 maja 2020

Wystawy o historii fary

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
W piotrkowskiej farze trwają przygotowania do uroczystości związanej z nadaniem kościołowi p.w. św. Jakuba tytuły bazyliki mniejszej. Z tej okazji piotrkowskie Muzeum przygotowało dwie wystawy planszowe o historii świątyni.
Prezentacja we wnętrzu świątyni odkrywa tajemnice świątyni związane ze zmianami bryły architektonicznej na przestrzeni wieków. Zaprezentowana została również fotokopia obrazu cechowego z końca XVI w. ze zbiorów piotrkowskiego Muzeum, na której utrwalone zostało najstarsze przedstawienie nabożeństwa w farze.
- Warto zwrócić też uwagę na fotokopie stron tytułowych druków synodalnych, Rytuału piotrkowskiego, czy Biblii przetłumaczonej na język polski przez Jakuba Wujka. Przekład ten ostatecznie zaaprobowany został na synodzie piotrkowskim w 1607 r. – opowiadają twórcy wystawy.

Na przykościelnym parkanie zaprezentowana została natomiast wystawa plenerowa w postaci ilustrowanego kalendarium informującego o najważniejszych synodach oraz ich znaczeniu dla historii Państwa i kościoła w Polsce.
Zwyczaj odbywania w synodów kościelnych w murach piotrkowskiej fary zapoczątkował biskup Zbigniew Oleśnicki, który w 1435 r. zwołał zjazd duchowieństwa dla zaaprobowania prawa do tronu dla małoletniego syna Jagiełły – Władysława.
W 1530 r. abp Jan Łaski zwołał synod w sprawie zaprowadzenia karności wśród duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Kilka lat później zaakceptowano tu ostateczną redakcję wydania zbioru tzw.: „Statutów Łaskiego”, a Marcin Kromer wygłosił mowę „O godnym sprawowaniu urzędu kapłańskiego”.
W 1551 r. w kościele farnym kardynał Stanisław Hozjusz ogłosił zarys „Confessio fidei catholicae christianae”. Potępione zostało wówczas dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” W 1577 r. przyjęte zostały uchwały soboru trydenckiego, które obowiązywać miały odtąd w całym kraju. W 1628 r. ostatni synod do Piotrkowa zwołał prymas Jan Wężyk. Wówczas Jan Foks, archidiakon krakowski, ułożył nowy rytuał kościelny zwany „piotrkowskim”.

Wystawy, które powstały w celu podkreślenia doniosłego znaczenia historycznego dawnego kościoła królewskiego w Piotrkowie, prezentowane będą do końca września 2019 r.
← powrót