Dzisiaj: Wtorek 28 marca 2017

Budżet obywatelski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

EDYCJA 2017

Głosowanie na projekty rozpocznie się 5 września i potrwa do 18 września. Prowadzone będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej piotrkowianiedecyduja.pl. Oddać swój głos będzie można także w siedzibach magistratu przy Pasażu Rudowskiego nr 10 i ul. Szkolnej nr 28.
W ostatnim dniu głosowania dodatkowo na terenie miasta otworzone zostaną cztery lokale do głosowania, po jednym w każdym z rejonów (rejon nr I - Przedszkole nr 11 - ul. Mickiewicza; rejon nr II - II LO - Żeromskiego; rejon III - Przedszkole nr 20 - ul. Paderewskiego; rejon IV - Przedszkole nr 24 - ul. Topolowa).
Głos na projekt Budżetu Obywatelskiego może oddać każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, który ma ukończone 16 lat.
Zespół opiniujący stworzył ostateczną listę projektów, które trafią pod głosowanie. Spośród 36 propozycji pozytywną weryfikację przeszły 22 - ZOBACZ TUTAJ.
Uchwała Nr XX/283/16 ws. przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim" - POBIERZ

Tegoroczne głosowanie cieszyło się rekordowym zainteresowaniem. Łącznie na wszystkie projekty oddano aż 9241 głosów.Zdecydowanie najwięcej – blisko 25 procent wszystkich oddanych głosów – zdobył projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Ten projekt jest także zwycięzcą w pierwszym rejonie.
Drugie miejsce i zwycięstwo w trzecim rejonie przypadło budowie boiska przy ZSP nr 2. Ostatnie miejsce na podium oraz pierwsze w drugim rejonie zdobyła rozbudowa boiska przy ZSP nr 1.
Z kolei w czwartym rejonie zwycięską propozycją była budowa drogi wjazdowej z ulicy Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa.Pełna lista wyników: TUTAJ
*********************************************************************

EDYCJA 2016


W czwartek, 30 kwietnia 2015 roku wystartowała druga odsłona budżetu obywatelskiego. Piotrkowianie mogą zgłaszać propozycje do „budżetu obywatelskiego 2016” na specjalnie przygotowanych formularzach zamieszczonych w załączniku poniżej. Przyjmowanie propozycji projektów potrwa do 15 czerwca.

Prawidłowo wypełniony formularz można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub przy ul. Szkolnej 28 lub w formie elektronicznej przesłać na adres: budzet2016@piotrkow.pl.

Projekt może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców rejonu, z którego pochodzą. W tym roku propozycje mogą składać mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. W zgłoszeniu należy podać tytuł projektu, pełnomocnika grupy, opis projektu, lokalizację (grunt należący do miasta), uzasadnienie, beneficjentów (jakie grupy społeczne skorzystają na realizacji projektu), szacunkowe koszty oraz wykaz osób popierających.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piotrków (również w załączniku poniżej) Piotrków Trybunalski został podzielony na cztery rejony. Każdy z nich ma do dyspozycji po 300 tys. złotych. 

UCHWAŁA NR VII/74/15 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji  projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim” (w załaczniku poniżej).
- ZARZĄDZENIE NR 205 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 maja 2015  roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oraz wyznaczenia zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim” (w załaczniku poniżej).

Zwycięskie projekty:

Rejon I
„Park sportowy Wyzwolenie” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną

Rejon II
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16

Rejon III
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13

Rejon IV
Rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy III LO

*********************************************************************

EDYCJA 2015

Udostępniamy Państwu formularz zgłoszeniowy do pilotażowego projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim". Formularz stanowi załącznik Nr 2 do podjętej w dniu 30 kwietnia 2014 roku przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwały Nr XLIII/775/14.
Zarządzenie nr 187 z dn. 30 maja 2014 r. ws. powołania Zespołu Opiniującego oraz wyznaczenia zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji pilotażowego projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim" dostępne jest TUTAJ lub w załączniku poniżej.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców rejonu zamieszkania, mających ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia konsultacji (09 czerwca 2014 r.), która wyznacza spośród siebie pełnomocnika ją reprezentującego. Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej lub tradycyjnej (formularz do pobrania poniżej).

W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola:
1. TYTUŁ PROJEKTU
2. WNIOSKUJĄCY (PEŁNOMOCNIK GRUPY)
3. ZAKRES TEMATYCZNY
4. OPIS PROJEKTU (Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).
5. LOKALIZACJA (dokładny adres, opis lokalizacji. Na adres budzet2015@piotrkow.pl można przesłać mapkę lub zdjęcia. Proszę wpisać informację o ewentualnych przesłanych załącznikach.
6. UZASADNIENIE (Proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób będzie służył mieszkańcom. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).
7. BENEFICJENCI (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców, grupy społeczne skorzystają na realizacji projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
8. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU (Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu i ich szacunkowe koszty). Wiem, że zgodnie z ZASADAMI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU „BUDŻET OBYWATELSKI 2015 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” koszt projektu nie może przekraczać kwoty brutto 300 000,00PLN).
9. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT (proszę wskazać formę dostarczenia listy osób popierających).

1 października 2014 roku zakończono przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Prosimy nie przesyłać projektów.

Zwycięskie projekty

Rejon I
„Cyklodrom – plac rozrywki dla dorosłych i dzieci”

RejonII
„Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych”

Rejon III
„Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do ulicy Wroniej do bloków nr 43 i 47 oraz parkingu, budowa parkingu przy bloku nr 43, budowa chodnika oraz przekładka chodnika”
„Naprawa ciągu pieszego przy ulicy Poprzecznej”

Rejon IV
„Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2”

Załączniki artykułu