Dzisiaj: Poniedziałek 24 czerwca 2019

Jeremie 2 - atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
zdjęcie
Startuje program Jeremie 2, w ramach którego 670 milionów złotych przeznaczono m.in. na wsparcie przedsiębiorców, osób bezrobotnych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Projekt realizuje Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z terenu województwa łódzkiego.
Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP)
Pożyczki ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, czy przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.
Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.
Pożyczki są skierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.
Kwota pożyczki może sięgnąć nawet ponad 2 mln zł.
Preferencyjne oprocentowanie waha się w granicach 0,15-8,35%.
Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
Okres spłaty wynosi do 10 lat.
Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)
Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.
Pożyczkę mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
Kwota pożyczki może wynosić nawet ponad 3 mln zł.
Preferencyjne oprocentowanie od 0,15%.
Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
Okres spłaty do 15 lat.
Możliwa nawet 1,5-roczna karencja w spłacie kapitału.

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (w ramach Poddziałania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)
Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.
Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Kwota pożyczki może wynieść do 70 tys. zł.
Preferencyjne oprocentowanie tylko 0,175%.
Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.
Okres spłaty do 7 lat.
Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących pożyczek można przeczytać TUTAJ (po wybraniu województwa łódzkiego), natomiast informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć TUTAJ.
 
← powrót