Pomoc dla uczniów (27.08.2006)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Prezydent Miasta uruchomił pomoc dla uczniów z rodzin najbiedniejszych - stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Uczniowie lub ich opiekunowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 316 ...

Prezydent Miasta uruchomił pomoc dla uczniów z rodzin najbiedniejszych - stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Uczniowie lub ich opiekunowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 316 zł mogą ubiegać się o w/w pomoc. Wnioski za pośrednictwem szkół przekazywane są do MZEA, który realizuje wypłatę stypendiów. Szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 1300 uczniów. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji. Roczny koszt zadania to ok. 530 tys. zł. Wysokość stypendium ok. 45-55 zł na ucznia w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

 

← powrót