Szkolenia i staże dla bezrobotnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
zdjęcie
Chcesz zrobić prawo jazdy kat. C lub zostać opiekunem osoby starszej? Skorzystaj z darmowych szkoleń połączonych ze stażami zawodowymi w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne - tj. osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia oraz z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej).

Uczestnikami projektu mogą zostać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane.

W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
- przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania poprzez doradztwo zawodowe;
- szkoleniach zawodowych wraz z egzaminami:
  • Prawo jazd kat. C, kwalifikacja wstępna przyśpieszona
  • Opiekun osoby starszej
- 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych oraz pośrednictwie pracy.

Nabór już się rozpoczął i potrwa do zebrania odpowiedniej liczby Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.
← powrót