Dzisiaj: Środa 08 kwietnia 2020

Wszedł obowiązek segregacji śmieci

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
zdjęcie
6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w prawie wprowadzają m.in. obowiązek segregacji odpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji odpadów, muszą złożyć nową deklarację, w której należy określić selektywny sposób zbierania odpadów. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, wejście B, pok. 236.
- W przypadku niezłożenia nowej deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej – zastrzega Dorota Kosterska, Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

UWAGA!!!
PONOWNĄ DEKLARACJĘ  SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW KOMUNALNYCH.


Co stanie się w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
- Wówczas na właścicieli nieruchomości będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny – wyjaśnia Dorota Kosterska zaznaczając, że wysokość tej opłaty zostanie uchwalona przez Radę Miasta.
← powrót