Rok 2017

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

1) Ogłoszenie: na podstawie Uchwały Nr lll/26/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zamierza w 2017 roku udzielić wsparcia finansowego na realizację następujących zadań z zakresu sportu w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (02.01.2017 r.) - do pobrania w załączniku poniżej (zip).
2) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2017 roku (10.01.2017 r.) - do pobrania w załączniku poniżej (zip).
3) Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2017 roku - UWAGA ZMIANA TERMINU! (17.01.2017 r.) - komunikat oraz Zarządzenie nr 15/2017 do pobrania w załączniku poniżej (zip).