Rok 2018

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art. 19a mała dotacja Organizacja ferii zimowych - Klasztor O.O. Bernardynów 09.01.2018 ------- TUTAJ
2 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2018 roku  z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10.01.2018 31.01.2018 TUTAJ
3 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2018 roku 11.01.2018 -------- TUTAJ
4 Oferta w trybie art. 19 a ferie zimowe - ZHP Chorągiew Łódzka 15.01.2018 -------- TUTAJ
5 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 r. 19.01.2018 26.01.2018 TUTAJ

Załączniki artykułu

Oferta ZHP (pobrań: 46)