Rok 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art. 19a - Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski 07.01.2020 ----- TUTAJ
2 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej w 2020 r. 13.01.2020 ----- TUTAJ
3 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2020 r.  W załączniku: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania 22.01.2020 31.01.2020 TUTAJ
4 Ogłoszenie o konkursie na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W załączniku: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania 27.01.2020 17.02.2020 TUTAJ

Załączniki artykułu