Dzisiaj: Poniedziałek 30 marca 2020

Aleje 800-lecia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Nieruchomośc niezabudowana o pow. 0,6669 haBrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami w studium U/MN - zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda w ul. 800 lecia; woda także w drodze wewnętrzenej przyległej do nieruchomości.
Planowany termin przetargu - 29.05.2020 r.

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. 447321852
← powrót