Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych
Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-10-378/09
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 330 tys. zł.
Okres realizacji: 01/08/2010 - 31/07/2011

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Montaż finansowy projektu:
UE: 280,5 tys. zł.
Budżet Państwa: 49,5 tys. zł.

Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych 216 uczniów wszystkich 5 piotrkowskich szkół gimnazjalnych poprzez ich udział w kompleksowych zajęciach wyrównawczych realizowanych od 09.2010 do 06.2011.
Jednym z najważniejszych problemów zdiagnozowanym w latach 2006 - 2008 były dysproporcje edukacyjne, radykalnie ujawniające się podczas edukacji gimnazjalnej. Często właśnie w gimnazjum, w związku z rosnącymi wymaganiami rodzi się trudna sytuacja dydaktyczna, której towarzyszą kłopoty wychowawcze. Niejednokrotnie dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc w środowisku rodzinnym. Nie bez znaczenia jest rozwarstwienie środowisk rodzinnych pod względem materialnym. W ciągu pięciu ostatnich lat odnotowano fakt, iż odsetek uczniów ze wspomnianymi problemami sięga 15%-20% (im uczniowie starsi tym odsetek większy) i wzrasta z roku na rok. Realizacja niniejszego projektu ograniczyła występowanie wyżej wymienionych negatywnych zjawisk. Stało się to poprzez udział uczniów wymagających dodatkowego wsparcia w kompleksowych, atrakcyjnych zajęciach wyrównawczych z następujących przedmiotów: j.polski, j.obcy (jęz. angielski lub jęz. niemiecki), matematyka, fizyka, informatyka oraz udział w zajęciach z kultury fizycznej.
 

← powrót