Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Piotrkowska platforma e-learningowa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Piotrkowska platforma e-learningowa
Umowa nr: UDA-RPLD.04.02.00-00-010/10-00 z  9 grudnia 2010 roku
Wartość projektu: 1 365 082,40 zł
Okres realizacji: 2010 - 2011

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie IV.2: E-usługi publiczne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 160 320,04 zł.
Budżet Miasta: 204 762,36 zł

Platforma E-learningowa umożliwia darmowy  dostęp  do interaktywnych materiałów edukacyjnych wysokiej jakości w szkole, domu lub każdym innym miejscu z dostępem do internetu.
Realizacja projektu obejmowała:
1.Stworzenie platformy e-learningowej oraz wdrożenie szkoleń e-learningowych, obejmujących następujące zagadnienia:
- multimedialne zasoby edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- multimedialny kurs do nauki języka angielskiego,
- szkolenia biznesowe przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych: „Negocjacje handlowe”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Mój pierwszy biznes – jak założyć i prowadzić własną działalność”, „Szukam pracy – rozmowa kwalifikacyjna”, „Szukam pracy – CV i list motywacyjny”, kursy komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): Word, Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa, „Komputer od A do Z” – szkolenie dla osób starszych.
2.Stworzenie publicznych punktów dostępu do platformy e-learningowej w placówkach oświatowych zarządzanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (52 zestawy komputerowe).

← powrót