Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim
Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim


Projekt nr: WND-RPLD.01.01.00-00-025/09
Wartość wydatków kwalifikowanych:  13 472 533,64  zł
Okres realizacji: 2009 - 2010
Data podpisania umowy dofinansowania  projektu: 18.06.2009


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa I:  Infrastruktura transportowa
Działanie I.1: Drogi
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
Montaż finansowy projektu:
UE: 10 104 400, 23 zł
Budżet Miasta: 3 368 133, 41 zł

Rozbudowa 2, 77 km drogi na odcinku od ul. Hutniczej do granic miasta objęła m.in.:
 
- rozbudowę drogi wraz z ścieżkami rowerowymi
- budowę ronda u zbiegu ulic:  Łódzkiej, Armii Krajowej, Hutniczej i Wysokiej,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
- prace wykończeniowe, wykonanie zieleni drogowej.

← powrót