Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania
Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-10-102/11
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 509 tys. zł.
Okres realizacji: 01/05/2012 - 30/08/2013

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 433 tys. zł.
Budżet Państwa: 76 tys. zł.
Projekt „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania” ma na celu zapewnienie każdemu dziecku, uczestniczącemu w projekcie, oferty edukacyjnej oraz wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

Projekt obejmie wsparciem 868 uczniów i uczennic klas I-III z publicznych szkół podstawowych w Mieście Piotrków Trybunalski. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy a także uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia (m.in.: o charakterze teatralno – muzycznym, sportowym, plastycznym, a także uzdolnione w obszarze nauk polonistycznych i matematycznych). W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, komputery i specjal
istyczne programy, które wpłyną na wzrost efektu edukacyjnego, przyczynią się do podniesienia atrakcyjności zajęć. Pozwolą także na prowadzenie zajęć w sposób nieszablonowy, innowacyjny i zindywidualizowany.
← powrót