Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa nr: POIG 08.03.00-10-228/11, Aneks Nr 1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-10-228/11-01
Wartość projektu: 985 041,00 zł
Okres realizacji: 2012 - 2014

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie VIII.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
 

Montaż finansowy projektu:
UE: 837 284,85 zł.
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (partner projektu): 147 756,15 zł
 
Podstawowym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W wyniku realizacji Projektu zostanie zakupiony i nieodpłatnie przekazany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu 100 gospodarstwom domowym. Dzieci i młodzież z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego będzie miała szanse na lepszy start  w przyszłość. Nabycie umiejętności korzystania z komputera i dostęp do Internetu wpłynie na poprawę warunków edukacji szkolnej, co przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego. Jednocześnie poprzez realizację Projektu zostanie zwiększony dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Niniejszy Projekt jest uzupełnieniem projektu „Piotrkowska platforma e-lerningowa”  i dlatego dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe będzie korzystanie z zasobów edukacyjnych. Projekt umożliwi bezpłatne korzystanie z interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz rozbudowanych kursów cyfrowych pozwalających rozwijać wybrane umiejętności. Projekt zakłada również  zakup 20 komputerów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i 16 komputerów wraz ze sprzętem specjalistycznym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
← powrót