Dzisiaj: Czwartek 09 kwietnia 2020

TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego
TRAKT  WIELU  KULTUR – rozwój potencjału turystycznego
poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego

Projekt nr: IPI/54/2007
Wartość wydatków kwalifikowanych:  21 814 720,04 zł
Okres realizacji: 2008 - 2011

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich
Działanie VI.1: Rewitalizacja obszarów problemowych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 16 361 040,03 zł
Budżet Miasta: 5 453 680,01 zł

Piotrków Trybunalski posiada znaczący w skali regionu i kraju potencjał turystyczny wynikający z wartości historycznych – zabytkowego układu urbanistycznego i budowli zlokalizowanych głównie w obrębie Starego Miasta oraz wielokulturowego dziedzictwa - zachowanych zabytków kultur: żydowskiej, rosyjskiej, polskiej oraz pozostałości kultury niemieckiej. 800-lecie Miasta przypada w 2017 r.
Trasa Traktu prowadzi od dworca kolejowego (dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej), poprzez Cerkiew Prawosławną, budynek sądu, klasztor oo. Bernardynów, Klasztor ss. Dominikanek, mury obronne, Stare Miasto, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół oo. Jezuitów, Kościół Farny, Zamek Królewski a na Wielkiej Synagodze skończywszy.
Celem projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru Miasta, poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Piotrkowa Trybunalskiego. Zostanie ono osiągnięte poprzez: renowację substancji architektonicznej, poprawę dostępności komunikacyjnej, poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, a w szczególności poprzez:

• Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• Remont elewacji budynku Wieży Ciśnień,
• Przebudowę ul. Słowackiego na odcinku od ul. POW do Placu Kościuszki,
• Przebudowę ulicy Dąbrowskiego,
• Przebudowę ulicy Zamkowej  na odcinku od Placu Czarnieckiego do ulicy Jerozolimskiej wraz z mostem,
• Przebudowę ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej wraz ze skwerem, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście (odc. Grodzka- Garncarska),
• Przebudowę Placu Czarnieckiego,
• Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

← powrót