Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =
Obraz2
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).Ogłoszenie pierwszych konkursów w Programie planowane jest na 7 lutego 2023 r. Będą one dotyczyć ścieżki SMART, gdzie wszyscy przedsiębiorcy (duże firmy oraz MŚP), będą mogły ubiegać się o dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych.
Harmonogram uwzględnia wszystkie nabory wniosków planowane na 2023 r. w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym.
Łączna kwota przeznaczona na tegoroczne nabory wynosi prawie 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł), co stanowi ok. 60% całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu do 2027 r.
Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART. To eksperymentalny i zupełnie nowy konkurs wspierający projekty B+R+I. FENG stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje o programie FENG można znaleźć w serwisie Fundusze Europejskie prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: http://www.feng.gov.pl/.

Załączniki artykułu

← powrót