Granty na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =
Obraz1
Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w postaci grantów na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.


Wnioski w edycji programu #WAW-NOFO-FY23-03 mogą składać do niedzieli, 5 marca 2023:
 Organizacje pozarządowe
 Instytucje kulturalne i edukacyjne
 Media

Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 10 tysięcy dolarów.

Granty można otrzymać na wsparcie festiwali filmowych promujących amerykańskie filmy i filmowców pośród polskich odbiorców.
Środki z grantu mogą być wykorzystane na opłaty za:
– zakup praw do wyświetlania filmów amerykańskich;
– tłumaczenie dialogów filmów amerykańskich;
– udział amerykańskich filmowców, aktorów, itp., w tym ich obecność, wykłady czy warsztaty mistrzowskie.

Składane projekty muszą być sporządzone w języku angielskim. Warunkiem otrzymania grantu jest dokonanie przez organizację aktualnej rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Czas oczekiwania na rejestrację wynosi około 45 dni. Część środków (do 20% wysokości przyznanego grantu) może zostać przeznaczona na finansowanie działań koordynacyjnych i administracyjnych (księgowość, dostawa sprzętu itp.).
Jedna organizacja może złożyć 1 wniosek.
Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_film_festival_pl/
← powrót