Konkurs „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
Obraz1
Do 13 września 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę, remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.
Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, a także organizacje pozarządowe, organizacje działające w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł.
Udział własny musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie:https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/
← powrót