Konsultacje z mieszkańcami w/s projektu „Studium Komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =
piotrkow-mapa-1637149800
Zaproszamy do udziału w konsultacjach w/s projektu " Studium Komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".
Na podstawie Zarządzenia Nr 312 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z dnia 10.11.2021 roku od dnia 29 listopada 2021 roku do dnia 6 grudnia 2021 roku prowadzone są konsultacje.

Konsultacjom poddany jest projekt "Studium Komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego", celem zebrania uwag, propozycji i opinii.

Zasady prowadzonych konsultacji: 

Konsultacje trwają od dnia 29 listopada 2021r. do  - 06 grudnia 2021 roku w formie:
a.     pisemnej, z wykorzystaniem przygotowanego formularza on-line, zamieszczonego poniżej; 
b.     protokołowanego spotkania ogólnodostępnego on-line z mieszkańcami, które odbędzie się 1 grudnia 2021 roku (środa), od godziny 17:00
Link do spotkania on-line: kliknij TUTAJ.

0_B Plan orientacyjny przebiegu wariantów drogi
1_B Plan sytuacyjny 
2_B Plan sytuacyjny 
3_B Plan sytuacyjny 
4_B Plan sytuacyjny 
5_B Plan sytuacyjny 
6_B Plan sytuacyjny 
7_B Plan sytuacyjny 
8_B Plan sytuacyjny 
9_B Plan sytuacyjny 
10_B Plan orientacyjny -przebiegu wariantów drogi z działkami
Formularz uwag do konsultacji Studium Komunikacyjnego
PT Studium - Załącznik nr 1  do I cz. opracowania - zdarzenia niebezpieczne (duży plik 550MB)
PT Studium opis - I cz. opracowania (plik pdf)
PT Studium opis I część
PT Studium opis II część 
PT Studium opis II część (plik pdf)
PT Studium opis III część 
PT Studium opis III część (plik pdf)
Zestawienie nieruchomości do wykupu dla 3 wariantów

Załączniki artykułu

← powrót