Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej - „LODZistics”

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
ludziki
4 grudnia 2015 r., podczas konferencji „ŁÓDZKIE LOGISTYCZNE” nastąpiła oficjalna inauguracja działalności Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej - „LODZistics”. Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak podpisał list intencyjny, dotyczący deklaracji poparcia i gotowości współpracy w ramach w/w przedsięwzięcia.

4 grudnia 2015 r., podczas konferencji „ŁÓDZKIE LOGISTYCZNE” nastąpiła oficjalna inauguracja działalności Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej - „LODZistics”. Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak podpisał list intencyjny, dotyczący deklaracji poparcia i gotowości współpracy w ramach w/w przedsięwzięcia.
LODZistics jest odpowiedzią na potrzebę integracji i reprezentacji interesów branży logistycznej działającej w regionie, ma służyć tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju branży logistycznej w regionie poprzez:
- stymulowanie współpracy przedsiębiorstw i podmiotów z otoczenia biznesowego na rzecz ciągłego, aktywnego rozwoju potencjału i działalności logistycznej w regionie,
- wzmacnianie konkurencyjności regionu łódzkiego jako ważnego centrum logistycznego w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej.
LODZistics tworzą przedsiębiorstwa z branży logistycznej i innych branż z nią współpracujących, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń.
Cele:
- Zacieśnianie współpracy między członkami
- Budowa sieci współpracy dla uzyskania efektu synergii (łączenie potencjałów)
- Współpraca we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań transportowych, jak np. przewozy intermodalne.
- Platforma komunikacji służąca wymianie informacji.
- Wspieranie innowacyjności i transferu technologii.
- Realizacja projektów naukowo-badawczych.
- Pozyskiwanie środków na badania i rozwój, doradztwo, programy szkoleniowe.
- Tworzenie korzystnych warunków dla lokalizacji inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistycznej w regionie.
- Rozwój profili kształcenia związanych z logistyką.
- Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poszczególnych miast.
- Pozycjonowanie regionu łódzkiego jako kluczowego centrum logistycznego w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej.
 

Załączniki artykułu

← powrót