Nabór wniosków do programu InwestorJa

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =
Obraz1
Fundacja Empiria i Wiedza rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu grantowego InwestorJa. Celem programu jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, krytycyzm, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych uczących się w Polsce.
Na realizację swojego projektu można zdobyć grant w wysokości do 25.000,00 zł.
Realizacja projektów może odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo – przy założeniu, że minimum 70 proc. działań skierowanych do uczestników projektu odbywa się stacjonarnie, a maksymalnie 30 proc. online.
Wniosek mogą składać:
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• państwowe i samorządowe instytucje kultury, w szczególności biblioteki;
• publiczne szkoły ponadpodstawowe;
• jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:
• organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych;
• zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym projektem;
• wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
• porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
• zakup wyposażenia nieprzekraczający kwoty 3.000,00 zł brutto;
• zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto;
• koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1.000,00 zł brutto;
• koszt wynagrodzenia koordynatora projektu nieprzekraczający kwoty 2.000,00 zł brutto.

Wnioski można składać do 31 marca.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/inwestorja
← powrót