Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =
Obraz1
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Termin składnia wniosków upływa dnia 10 lutego 2023.

Minimalna kwota dofinansowania zadania publicznego wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dotacji nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Minimum 10% kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego powinien stanowić wkład własny.

MODUŁ I: PROFILAKTYKA – dofinansowanie 50.0000,00 złotych – 100.000,00 złotych 1. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. 2. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności. 3. Prowadzenie zajęć, warsztatów mających na celu pomoc w znalezieniu pracy.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH – dofinansowanie 50.000,00 złotych – 150.000 złotych 1. Prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych. 2. Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia. 3. Świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA - dofinansowanie 50.000,00 złotych – 300.000,00 złotych Strona 2 z 2 1. Przeprowadzenie prac remontowych oraz adaptacja pomieszczeń w placówkach. 2. Zakup nowego wyposażenia

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ – dofinansowanie 50.000,00 złotych – 200.000,00 złotych 1. Wymiana wiedzy pomiędzy przedstawicielami środowisk pozarządowych i ośrodkami pomocy społecznej, 2. Przygotowanie rekomendacji. 3. Identyfikacja i promowanie dobrych praktyk.

Wnioskodawcą może zostać organizacja pozarządowa (stowarzyszenia, fundacje) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz sposobu aplikowania znajdują się na stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonacbezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2023
← powrót