Przetarg na nieruchomość inwestycyjną

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
zdjęcie
26 lipca br. odbędzie się przetarg na nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,3757ha, zlokalizowaną przy ul. Metalowców. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce 4P - zabudowa o funkcji aktywności ekonomicznej, obejmującej działalność produkcyjną, magazyny. 
Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, (które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). Ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do obszaru władania gruntem.
W ulicy Metalowców przebiegają sieci: wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.
Cena wywoławcza  wynosi 280.000,00 zł.
← powrót