Zapraszamy do udziału w badaniu

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =
Obraz1
Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa łódzkiego (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku.
 
Dzięki badaniu chcemy poznać m.in preferencje sektora NGO w zakresie współpracy z nami oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój naszych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte.

Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Kliknij i wypełnij ankietę!

 
← powrót