Belzacka 185 - Dworska 6

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =
Nieruchomość o pow. gruntu 0,3350 ha zabudowana wielorodzinnym. domem parterowym z użytkowym poddaszem. 
Nieruchomość zabudowana, na działce posadowione są: wybudowany w 1850 r. budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 321 m2, wybudowany w 1950 r. parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 78 m2, wybudowany w 1997 r. parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 12 m2, ogrodzenie terenu oraz nasadzenia roślinne.
Ze względu na zły stan techniczny potwierdzony oceną stanu technicznego z listopada 2018 r. budynek mieszkalny przeznaczony został do wyłączenia z użytkowania, dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych po wskazaniu lokali mieszkalnych zamiennych, zostali wyprowadzeni. Aktualnie budynek jest niezamieszkały.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren znajduje się w jednostce urbanistycznej 2U - zabudowa usługowa z następującymi zasadami zagospodarowania:
1) wyklucza się lokalizację usług polegających na składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji stacji demontażu pojazdów i złomowisk;
3) zakazuje się handlu w obiektach o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2;
4) dopuszcza się przebudowę i remont istniejących budynków mieszkaniowych.
Obsługa komunikacyjna z drogi zbiorczej określonej na rysunku planu symbolem 17KDZ oraz z dróg publicznych – ul. Dworskiej i ul. Belzackiej.
Infrastruktura techniczna - woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna - na terenie nieruchomości, gaz w ul. Belzackiej i ul. Dworskiej.

Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Belzackiego. 

Cena wywoławcza z poprzedniego przetargu - 850.000 zł (zwolnione z VAT)

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852

Załączniki artykułu

ogłoszenie Dworska (Pobrań: 22)
← powrót