Dzisiaj: Wtorek 04 sierpnia 2020

Daleka - Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
zdjęcie
Nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,5520 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. PRZETARG 18 października 2020 r.
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2 U/Z - Teren zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej w tym handel – z dużym udziałem zieleni; wyklucza się lokalizację usług polegających na:
składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,
handlu hurtowego materiałami i kruszywami budowlanymi,
lokalizacji stacji paliw, stacji obsługi lub remontowych środków transportu,  myjni samochodowych i stacji kontroli pojazdów,
handlu samochodami i ich częściami,
rekreacji związanej z uprawianiem sportów motorowych.
7 ZP - Zieleń urządzona: przeznaczenie – zieleń urządzona; dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i ścieżki rowerowej; zakaz lokalizacji budynków i wiat; zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych; zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.
Pełne uzbrojenie w ul. Dalekiej.
Teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - preferencyjna stawka dzierżawy - 0,10 zl/m2 m-cznie. Okres dzierżawy - 10 lat.
Kontakt:
Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. +48 44/732 18 52, 732 18 75
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ
← powrót