Nowy Świat(2)

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,5377 ha
 


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Najbliższe sąsiedztwo i otoczenie to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, a także tereny niezabudowane. Od strony południowej nieruchomość graniczy z nowopowstałymi budynkami wielorodzinnymi wybudowanymi przez TBS Spółkę z o.o. oraz od strony północno-zachodniej z nowopowstałym osiedlem Klonowa Dolina.

W ulicy Nowy Świat przebiegają: sieć energii elektrycznej nn, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i sieć telefoniczna. W układzie komunikacyjnym 09DKL przebiegają sieci: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z ulicy Nowy Świat.

Na terenie nieruchomości posadowiony jest słup energii elektrycznej oraz rozciąga się napowietrzna linia energetyczna 110kV, dla której obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania wynosząca po 18 m po obu stronach od osi linii.

Cena wywoławcza: 1.410.000,00 zł + VAT

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852

Załączniki artykułu

wykaz NŚ2 (Pobrań: 120)
← powrót