Reagana (III)

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,8085 ha 
W skład kompleksu wchodzą działki 224/9 i 225/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2U – zabudowa usługowa. Na terenie tej jednostki urbanistycznej plan ustala lokalizację usług lokalnych i ponadlokalnych: usług oświaty podstawowej, zdrowia, kultury, hotelarstwa, handlu, gastronomii, rzemiosła.

Infrastruktura techniczna - w ulicy Reagana przebiegają elementy infrastruktury technicznej w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną z urządzonym zjazdem z ulicy Ronalda Reagana oraz projektowaną w planie miejscowym siecią dróg: zbiorczą 14KDZ oraz dojazdową 18KDD.

Cena wywoławcza z poprzedniego przetargu: 1.650.000,00 zł +VAT

*****
Galeria zdjęć:
- zdjęcie nr 1: mapa terenu 

 
← powrót