Sowia 16-18

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =
Teren niezabudowany o pow. 1,0484 ha. Nieruchomość gminna  (dz. nr 126, 127/1, 127/2, 107/8 obr. 30), zlokalizowana w przemysłowej części miasta. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem w studium UW - koncentracja usług i działalności gospodarczej. W obrocie prawnym funkcjonuje decyzja nr 139/2015 z dnia 09 września 2015 r. znak sprawy: PPP.6730.112.2015 dla inwestycji polegającej na budowie punktu – rampy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz ze zjazdem oraz układem komunikacyjnym i przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Sowiej (działka nr ewid. 127/1,127/2,107/6 (podzielona na 107/7 i 107/8) obręb 30, 1/50,1/51,1/10,1/155,1/49,1/25 obręb 42,15,90,15/61,15/63 obręb 31 w Piotrkowie Trybunalskim).

Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości możliwa jest z ulicy 18 Stycznia poprzez przyległe gminne drogi wewnętrzne (wykonanymi zjazdami z działki numer 1/50 obręb 42) oraz drogę wewnętrzną – ul. Sowią (działka numer 107/7 obręb 30).

Infrastruktura techniczna - energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna dostępne w ulicy przyległej do terenu.

Cena wywoławcza: 1.010.000,00 zł +VAT

widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij TUTAJ

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami tel. 447321852

Załączniki artykułu

ogłoszenie Sowia (Pobrań: 59)
← powrót