Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Sulejowska 132 a - Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =
Obraz2
Nieruchomość niezabudowana o pow.3,1805 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. 
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednostka urbanistyczna 8.16.E3.R.:
Teren doliny rzeki Strawy. Obowiązuje zakaz podziałów dla celów budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi. Obowiązuje zakaz grodzenia działek wzdłuż cieku wodnego na odległość 3 m po obu stronach licząc od osi koryta. Przewiduje się regulację rzeki Strawy z jednoczesną realizacją osadnika wód deszczowych. Adaptacja istniejących lasów i lagun przy oczyszczalni ścieków. 
Infrastruktura techniczna dostępna w ul. Sulejowskiej.
Teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - preferencyjna stawka dzierżawy - 0,10 zl/m2 m-cznie. Okres dzierżawy - 10 lat.
Kontakt:
Urząd Miasta e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl tel. +48 44/732 18 52, 732 18 75
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ
← powrót