Wierzejska 125

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,2574 ha
 


Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednostka 1U - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa. Dopuszcza się lokalizację stacji paliw oraz obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu drogowego; wyklucza się lokalizację budynków o pow. sprzedaży powyżej 400 m2. 
Obsługa komunikacyjna z realizowanej drogi 6KDL, stanowiącej łącznik ulicy Wierzejskiej z ulicą Miast Partnerskich.

W ulicy Wierzejskiej przebiegają: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa i sieć telekomunikacyjna. W drodze 06DKL przebiegają sieci: energii elektrycznej, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Cena wywoławcza - 3.770.500,00 zł + VAT

widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij Tutaj

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852

Załączniki artykułu

Wykaz W125 (Pobrań: 110)
← powrót