Wspieranie nowych inwestycji

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =Przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.  
Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Warunki uzyskania pomocy są uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorcy.
Wsparcie na realizację nowej inwestycji udzielane jest w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Wsparcie udzielane jest w drodze decyzji, zwanej „decyzją o wsparciu”.

Definicja nowej inwestycji*

* za https://www.biznes.gov.pl/

Dla terenu Piotrkowa Trybunalskiego decyzja wydawana jest na okres 12 lat, z wyjątkiem 5,2 ha obszaru (okolice ulic Wroniej i Błotnej), położonego w granicach łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, dla którego jest to 15 lat.

Wymogi dotyczące nakładów inwestycyjnych w przypadku realizacji nowej inwestycji:
  • 80 mln zł dla dużych przedsiębiorców
  • 16 mln dla średnich przedsiębiorców
  • 4 mln dla małych przedsiębiorców
  • 1,6 mln dla mikroprzedsiębiorców
  • sektor nowoczesnych usług - 4 mln
Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi:
  • 35% dla dużych przedsiębiorców
  • 45% dla średnich
  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorców
Ważne: o wsparcie można starać się tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji
 
Szczegółowych informacji udziela Zarządzający obszarem:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Departament Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
Tel. 42 275 50 81, 42 275 50 55