Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =
Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Umowa nr: UDA-RPLD.06.03.02-10-0015/17-00 z dn. 27.10.2017 r.
Wartość projektu: 27,657 mln zł.
Okres realizacji: 2016 – 2020.

Projekt partnerski Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Województwa Łódzkiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.
Działanie VI.3: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.
Poddziałanie VI.3.2: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 19,5 mln zł (85%)
Budżet Państwa: 1,6 mln zł (7%)
Razem: 21,1 mln zł (92%)

Podział kosztów pomiędzy partnerów projektu:
Lider – Miasto Piotrków Trybunalski (m.in. koszt 12 zadań inwestycyjnych)
Koszty ogółem: ok. 21 mln zł, w tym dofinansowanie 92%: ok. 16,1 mln zł
Partner – Województwo Łódzkie (m.in. koszt 1 zadania inwestycyjnego)
Koszty ogółem: ok. 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie 92%: ok. 5 mln zł

Zakres projektu:

Miasto Piotrków Trybunalski - Lider:
- remonty części wspólnych 15 budynków (kamienic) – przy ul. Garncarska 4 i 13, Starowarszawska 5 i 6, Wojska Polskiego 29/31 (w trakcie realizacji), Rynek Trybunalski 2, Rycerska 11, Zamurowa 1, 10 i 16,
- rewitalizacja 2 placów - Zamkowego (zrealizowane) i Niepodległości,
- przebudowa 2 ulic – Garncarskiej (zrealizowane) i Pereca; 

Województwo Łódzkie – Partner:
- rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej przy Placu Pofranciszkańskim. 
 

Szczegółowy zakres projektu:

- Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4/ Zamurowa 16/ Starowarszawska 5,
- Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza przy ul. Wojska Polskiego 29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej – w trakcie realizacji,
- Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza przy Rynek Trybunalski 2,
- Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem ciepłociągu) i zagospodarowanie podwórza,
- Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1,
- Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13,
- Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6,
- Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10,
- Rewitalizacja Placu Zamkowego - zrealizowane,
- Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją,
- Przebudowa ulicy Garncarskiej z budową ciepłociągu - zrealizowane,
- Przebudowa ulicy Pereca,
- Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa Łódzkiego).

 
← powrót