Dzisiaj: Wtorek 02 czerwca 2020

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi bez granic

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi bez granic

 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi bez granic - europejskie sceny  regionu łódzkiego
Projekt nr: Z/2.10/I/1.4/11/2006
Całkowity koszt inwestycji: 6,720 mln zł
Okres realizacji: 2006 - 2008
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
Montaż finansowy projektu:
UE + Budżet Państwa: 2,434 mln zł
Budżet Miasta: 4,286 mln zł

Miasto Piotrków Trybunalski w tym projekcie występuje w roli partnera. Rolę lidera projektu wypełnia Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Projekt zakłada modernizację obiektów współrealizatorów projektu, w wyniku której powstaną profesjonalne sceny teatralne na europejskim poziomie przy zachowaniu dotychczasowych funkcji obiektów (np. kinowej). Zgodnie z intencją podmiotów zaangażowanych w projekt sale te będą miały charakter uniwersalny, pozwalający na organizację różnorakich przedsięwzięć kulturalnych.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi będzie realizował stałą współpracę artystyczną na zasadach repertuarowych z partnerami projektu na podstawie wcześniej zawartych umów (jednak nie na zasadzie wyłączności). Gmina Miasto Piotrków Trybunalski występuje w przypadku tego projektu w roli partnera.

← powrót