Zdalna Szkoła

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =
Umowa nr: 918/2020  z dnia 21.04.2020
Wartość projektu: 155 000,00 zł.
Okres realizacji: 05.2020r. – 06.2020r.
 
Program:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu.
Działanie I.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 
Montaż finansowy projektu:
Środki UE: 155 000,00 zł
Budżet Miasta: 0,00 zł.
 
W ramach projektu zakupiono 52 laptopy oraz 52 modemy dla 52 uczniów piotrkowskich szkół.
 
← powrót