Dzisiaj: Wtorek 22 września 2020

Zostań Poliglotą - kompleksowe kursy językowe dla pracujących

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Zostań Poliglotą - kompleksowe kursy językowe dla pracujących

 
Projekt nr: Z/2.10/II/2.1/31/05
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 313 tys. zł 
Okres realizacji: 01/11/2005 – 31/03/2007
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 222 tys. zł.
Budżet Państwa: 74 tys. zł
Budżet Miasta: 17 tys. Zł

Cel projektu:
Celem projektu było przeszkolenie 204 mieszkańców województwa łódzkiego z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego poprzez podniesienie poziomu znajomości danego języka o jeden stopień wg skali europejskiej przez wszystkich uczestników szkolenia. Szkolenie wzbogacono dodatkowo modułem mającym na celu wzmocnienie własnej wartości (kurs autoprezentacji i asertywności) i modułem IT (obsługi Internetu).
Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwinęli umiejętności językowe, interpersonalne, komunikacyjne, zwiększyła się ich mobilność i odwaga zawodowa oraz nastąpiło wzmocnienie pozycji zawodowej połączone ze wzrostem umiejętności organizacji czasu pracy.
Projekt doskonalił również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.
Do kogo projekt jest skierowany?
Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, mieszkańców województwa łódzkiego zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy) w zakresie języków obcych.
Co projekt oferuje?
Projekt oferował 120 godzin lekcyjnych szkoleń językowych dla piętnastu grup słuchaczy na różnych poziomach zaawansowania.
Zajęcia prowadzono na różnym poziomie zaawansowania od początkującego do zaawansowanego. W przypadku języka niemieckiego przewidziano nauczanie metodą klasyczną, natomiast język angielski dodatkowo prowadzono metodą Callana.
Każdy cykl szkoleniowy będzie wzbogacony o moduł IT (zajęcia z obsługi Internetu) - 2 godziny oraz moduł doradczy (zajęcia z psychologiem) - 6 godzin.
Efektem końcowym było podniesienie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych, osobistych i organizacyjnych. Uczestnicy podnieśli poziom samooceny, rozbudzili własne aspiracje zawodowe i poprawili wizerunek w oczach otoczenia.
Działaniem towarzyszącym jest dofinansowanie kosztów dojazdów na szkolenie 30 osobom o niskich dochodach, zamieszkałym poza Piotrkowem Trybunalskim oraz osobom niepełnosprawnym.
 

← powrót