Dzisiaj: Środa 03 czerwca 2020

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 30 w budynku położonym przy ul. Belzackiej 100, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ul. WOJSKA POLSKIEGO 60a.
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 23.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI PRZY UL. ZAWIŁEJ 20.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. JEZIORNEJ 60.

 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 46.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sienkiewicza 16 - Narutowicza 17 (obręb 22) oznaczonej nr działki 169/2 o powierzchni 0,1338 ha.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 18 Stycznia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego publicznego przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 74 (obręb 14) oznaczonej nr działek 282/4, 282/5 i 277/34 o łącznej powierzchni 0,3182 ha
Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 -    ul. Bugajskiej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży, w droze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.